دوره تخصصی ‌آموزش ماشین‌های بافندگی واندویل بلژیک

اطلاعات دوره
ظرفیت‌ دوره‌: هرگروه‌حداکثر 12نفر
طول دوره: (جلسه تئوری + یک جلسه عملی (بازدید از ماشین) + یک جلسه رفع اشکال (مجموعا 35 ساعت
مکان: واحد آموزش گروه صنعتی ساینار
مدرس: مهندس سید محمد مرصعی
شروع دوره:
هزینه:

در صورت ارائه معرفینامه از شرکت های طرف قرارداد با گروه صنعتی ساینار ،جهت آموزش پرسنل خود شامل ۵۰ درصد تخفیف در هزینه دوره خواهد گردید.

مباحث دوره

  • آموزش مبانی ابزار دقیق ( انواع سنسورهای بکار رفته در ماشین )
  • آموزش پایه نقشه خوانی برق صنعتی
  • آموزش مبانی سیستم های کنترل
  • بررسی ساختار سیستم های کنترل ماشین بافندگی
  • بررسی کلیه تابلو های برق بکار رفته در ماشین و تجهیزات داخل آن ( ۱۲۰۰ شانه )
  • آموزش روش های عیب یابی و رفع عیب
  • آموزش نمادهای به کار رفته و نقشه خوانی کاتالوگ برق ماشین واندویل